Listings by Authors

The VHI Collection on Vietnam offers authors or researchers the possibility to upload publications for sale or purchase books. For more information on the author’s services, click here.

Authors Index by alphabetical order

Author’s NameInternational editionVietnamese edition
Bùi Tiến DũngVHI20211283VHI20210283
Dang Hoang LanVHI20213048VHI20210048
Đặng Kim SơnVHI20211274 VHI20210274
Dang Thi HoaVHI20213046VHI20210046
Dang Thi Phuong AnhVHI20213048VHI20210048
Dang Van VuVHI20213198VHI20210198
Đinh Thị HạnhVHI20211353VHI20210353
Đinh Văn ĐứcVHI20211003VHI20210003
Do BangVHI20213081VHI20210081
Do Thi Hong HanhVHI20213077VHI20210077
Do Xuan PhuVHI20213346VHI20210346
Đỗ Xuân TiếnVHI20211146VHI20210146
Dương Thị Tuyết NhungVHI20211125VHI20210125
Gia Khang, Nguyen Gia BinhVHI20213262 VHI20210262
Hà Huy HuyềnVHI20211290 VHI20210290
Ha Quang Nang, Nguyen Thi DinhVHI20213030VHI20210030
Hồ Hữu Phương ChiVHI20211276VHI20210276
Hoàng Hoà BìnhVHI20211138VHI20210138
Hoang Minh PhucVHI20213242VHI20210242
Hoang Thi Anh TuyetVHI20213263VHI20210263
Huỳnh Như PhươngVHI20211246VHI20210246
Huỳnh Như PhươngVHI20211247VHI20211247
Huynh Van MyVHI20213089VHI20210089
Huynh Van SinhVHI20213055VHI20210055
Kim NgọcVHI20211281VHI20210281
Kim NgọcVHI20211282VHI20210282
Lã Thúy HườngVHI20213280VHI20210280
Lã Thúy HườngVHI20213002VHI20210002
Le Hong KhanhVHI20213049VHI20210049
Lê Quang HùngVHI20213028VHI20210028
Lê Quang HùngVHI20211128VHI20210128
Lê Thị Ái LâmVHI20211287VHI20210287
Le Xuan MauVHI20211025VHI20210025
Le Yen Chi, Nguyen Anh Thu, Nguyen Tan ThanhVHI20213093VHI20210093
Luong My LinhVHI20213080VHI20210080
Luu Thanh Duc Hai, Nguyen Quoc NghiVHI20213095VHI20210095
Ngô Hữu HoàngVHI20211127VHI20210127
Ngo Thi LanVHI20213261VHI20210261
Ngô Thị Minh HằngVHI20211142VHI20210142
Nguyễn Danh SơnVHI20211272VHI20210272
Nguyễn Hồng NgaVHI20211122VHI20210122
Nguyen Huu Hieu, Nguyen Thanh ThuanVHI20213059VHI20210059
Nguyễn Khắc KhamVHI20211162VHI20210162
Nguyễn Kim DungVHI20211124VHI20210124
Nguyễn Kim DungVHI20211139VHI20210139
Nguyen Luc GiaVHI20213082VHI20210082
Nguyen Manh HungVHI20213004VHI20210004
Nguyen Manh HungVHI20213015VHI20210015
Nguyen Manh HungVHI20213016VHI20210016
Nguyen Manh HungVHI20213017VHI20210017
Nguyen Manh Hung VHI20213019 VHI20210019
Nguyen Manh HungVHI20213020VHI20210020
Nguyen Manh HungVHI20213031VHI20210031
Nguyen Manh HungVHI20213058VHI20210058
Nguyen Manh HungVHI20213298VHI20210298
Nguyen Manh Hung, Nguyen Phan Son Truc VHI20213018VHI20210018
Nguyễn Minh TríVHI20211129VHI20210129
Nguyen Ngoc MaiVHI20213057VHI20210057
Nguyen Phuoc HoangVHI20213118VHI20210118
Nguyen Phuoc HungVHI20213106VHI20210106
Nguyen Quang ThuanVHI20213273VHI20213273
Nguyễn Quang ThuấnVHI20211021VHI20210021
Nguyen Quoc BinhVHI20213119VHI20210119
Nguyen Quoc NghiVHI20213112VHI20210112
Nguyen SuVHI20213074VHI20210074
Nguyen Thanh LoiVHI20213051VHI20210051
Nguyen Thanh LuanVHI20213062VHI20210062
Nguyễn Thanh SangVHI20211107VHI20210107
Nguyễn Thanh SangVHI20211108VHI20210108
Nguyễn Thị BìnhVHI20211154VHI20210154
Nguyen Thi Diem PhuongVHI20213114VHI20210114
Nguyen Thi Kim OanhVHI20213064VHI20210064
Nguyen Thi Le Huong, Truong Tan QuanVHI20213110VHI20210110
Nguyen Thi Le Huong, Truong Tan QuanVHI20213111VHI20210111
Nguyễn Thị Lưu AnVHI20211151VHI20210151
Nguyễn Thị Mỹ HạnhVHI20211248VHI20210248
Nguyễn Thị Thu HuyềnVHI20211135VHI20210135
Nguyễn Văn HoàVHI20211149VHI20210149
Nguyễn Việt ThanhVHI20211285VHI20210285
Nguyen Vu HoangVHI20213034VHI20213034
Phạm Cao Quý VHI20213069VHI20210069
Phạm Đăng Nhật TháiVHI20211088VHI20210088
Phạm Minh ĐiểnVHI20211279VHI20210279
Pham Thi Bich Ngoc, Hua Minh Nhut, Pham Thi To ThyVHI20213056VHI20210056
Pham Thi Bich Ngoc, Hua Minh Nhut, Pham Thi To ThyVHI20213100VHI20210100
Pham Thi Thu NgaVHI20213063VHI20210063
Pham Thu HangVHI20213050VHI20210050
Pham Thu YenVHI20213097VHI20210097
Pham Van ChungVHI20211148VHI20210148
Phan Dinh HuyenVHI20213105VHI20210105
Phan Huy LeVHI20213061VHI20210061
Phan Huy LeVHI20213068VHI20210068
Phan Huy XuanVHI20213091VHI20210091
Phan Tien Dung, Nguyen Phuoc Hai TrungVHI20213065VHI20210065
Phung Tan DongVHI20213044VHI20210044
Thuy CongVHI20213304VHI20210304
Tran Binh Trong, Phan Thanh DoanVHI20213073VHI20210073
Tran Lam BienVHI20213085VHI20210085
Tran Lam BienVHI20213086VHI20210086
Tran Thi LanVHI20213067VHI20210067
Tran Van DungVHI20213043VHI20210043
Tran Viet NghiaVHI20213098VHI20210098
Tran Viet NghiaVHI20213099VHI20210099
Trinh Nang ChungVHI20213256VHI20210256
Truong Minh DucVHI20213041VHI20210041
Truong Phuc HaiVHI20213060VHI20210060
Truong Thu TrangVHI20213052VHI20210052
Truong Trong BinhVHI20213047VHI20210047
  • Follow by Email